کارگاه حکمت و هنر اسلامی به همت پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری و همکاری دانشکده صدا و سیمای قم در روز چهارشنبه چهاردهم تیرماه 1396 با سخنرانی دکتر محمدعلی خبری(مدیر گروه پژوهش هنر، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری) و حضور دانشجویان و فرهیختگان برگزار خواهد شد.

241