نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی- اسلامی همزمان با دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تأکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان در روز چهارشنبه 13 تیرماه به اهتمام پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری و مؤسسه علمی پژوهشی پهنه بیکران علم در محل دانشگاه خوارزمی تهران برگزار گردید. این همایش در دو پنل جداگانه، فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدای همایش، دکتر حمید آیتی رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری پیرامون مفهوم و ویژگی‌های شهر ایرانی- اسلامی سخنرانی کرد و در پایان از تمامی دانشگاهیان و پژوهشگران برای همفکری و انجام مطالعات در خصوص معماری شهر ایرانی- اسلامی دعوت به عمل آورد. دکتر سید بهرام بهشتی اول، دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی دومین سخنران همایش بود که به بحث امنیت ساختمان در برابر حوادث طبیعی پرداخت. خانم دکتر راضیه لبیب زاده استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران سخنران بعدی بود که موضوع: تحقق پذیری حقوق شهروندی در شهر ایرانی اسلامی با تأکید بر حق منظر شهری را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. در ادامة همایش شرکت کنندگان در پنل های تخصصی، با ارائه مقالات خود مورد داوری و پرسش حاضران قرار گرفتند. در پایان به برگزیدگان همایش هدایای ویژه‌ای اختصاص یافت. شایان ذکر است مقالات برگزیده در ویژه نامه فصلنامه علمی پژوهشی شهر ایرانی اسلامی به زودی به چاپ خواهد رسید.

 

261