به منظور تبادل نظر؛ گفت و گو و امکان همکاری و مشارکت در برنامه ها و فعالیت های دو جانبه با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تاریخ 98.4.18 بین این سازمان و پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری و پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جلسه ای برگزار شد. در این جلسه اقای دکتر تسخیری رییس مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ ها، خانم دکتر رشید بیگی رییس اداره مسیحیت ارتدوکس و پروتستان و جناب آقای پاکروان کارشناس اداره کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور، دکتر فیضی ریاست پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری و پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی، خانم جمشیدی از پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری و خانم دکتر محمدی از پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی و دکتر منزوی از معاونت پژوهش دفتر مرکزی شرکت داشتند. در این جلسه طرفین توافق کردند تا هر 45 روز این جلسات تکرار شود. همچنین در مورد نوع و نحوه همکاری ها موافقت اولیه صورت گرفت.