اولین کمپ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور توانمندسازی و تقویت مهارت های دانشجویان در زمینه شكوفايي خلاقيت، كارآفريني، ايجاد كسب و كار دانش بنیان، چگونگي رقابت در فضاي كسب و كار، تسهیل فرآیند تولید ثروت از ایده و ایجاد طرح های نوآورانه در راستای تعامل موثر صاحبان ایده با دانشگاه و صنعت از 26 بهمن تا 5 اسفندماه در تالار همایش های پژوهشکده فرهنگ،  هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد .از محور های اصلی کمپ می توان به برگزاری کارگاه ها و سمینارهای تخصصی از جمله کارگاه موفقیت، طراحی آینده، تغییر در نوع نگرش، خلق ایده، خلاقیت، نوآوری، تهيه طرح كسب و كار و برندسازی، همچنین مشاوره با متخصصين در قالب کلینیک تخصصی، رايزني با سرمايه گذاران، بانکها و صندوق های مخاطره پذیر نام برد. این  کمپ در تاریخ 5/12/92 پس ازانجام داوری با تجلیل از طرح های برتر به پایان رسید