با عرض سلام و احترام

 

به اطلاع تمامی پژوهشگران و نویسندگان محترم مقالات ارسالی به دفتر فصلنامه می رسانیم که جلسه تیرماه هیأت تحریریه مطالعات شهر ایرانی اسلامی در روز

 سه شنبه مورخ 1392/04/18 برگزار خواهد شد.

 

با تشکر - دفتر فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی