دهمین همایش و دومین دورهمی یلدای کویری ماجراجویان  چهارشنبه 28 آذرماه 1397 در محل سالن همایش های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی با همکاری مرکز آموزش های تخصصی پژوهشکده فرهنگ و هنر و مجموعه ی بقا در طبیعت عباس جندقی برگزار گردید. در این همایش که به مدت سه ساعت به طول انجامید اساتید برجسته ای همچون محسن ادیب کاوشگر کویر، عباس جندقی آتشنشان ماجراجو و مدرس تکنیک های بومی شده نجات و بقا در طبیعت، حاجی عظیم پیمایش گر مطرح کویرها و بیابان های ایران، مهرداد قزوینیان راهنمای مستند سون هدین، کیان بابازاده موسس تیم حرفه ای RO Nature Adventure و پیشرو در اکتشاف بکرترین کویرهای ایران در لوت و ریگ جن، آرمان شاکری همكار ساخت مجموعه مستند ايرانگرد ٣ به سخنرانی پرداخته و درمورد تجربیات خودشان گفت و گو کردند.

...

266