درباره گروه معماری و منظر شهری

مقدمه

هدف عمده ازتاسیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، دستیابی به توسعه علمی و پاسخ به نیازهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی و کوشش در جهت استقلال علمی و فرهنگی کشور در حوزه‌های فرهنگ، هنر، معماری و شهرسازی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی (بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی) است. در این راستا گروه معماری و منظر شهری به عنوان یکی از گروه‌های پژوهشی در راستای جریان سازی در فضای معماری و شهرسازی کشور در جهت ارتقای دانش این رشته فعالیت می‌نماید.

این رویکرد، شهر را مستقل از زمان و مکان که تنها در ابعاد مورفولوژیک معنا می‌شود، نمی‌پندارد؛ بلکه آن را موجودی پویا می‌بیند که با خود دامنه، فرهنگ، جامعه و نگاه انسان را تغییر می‌دهد. معماری و منظر شهری به عنوان مجموعه‌ای از دانش‌های نوین در حوزه مسائل شهری در جهان سعی دارد با محور قرار دادن سه عامل هویت، زیبایی‌شناسی و عملکرد شهر، به ساماندهی مسائل معماری و شهرسازی پرداخته و برای ارتقا کیفیت مکان از تخصص‌های مختلف بهره ببرد.

گسترش مشکلات شهری ایران در دهه‌های اخیر و عدم توفیق برخی برنامه‌ها در حوزه برنامه‌ریزی شهری، نیازمند تغییر نگرش به شهر با بهره‌گیری از این دیدگاه است. بر این اساس گروه پژوهشی معماری و منظر شهری با بهره‌گیری از اساتید و پژوهشگران مجرب و تعامل و رایزنی با دستگاه‌های اجرایی سعی دارد با انجام پژوهش‌های بنیادین و علمی، برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های علمی- تخصصی به ارائه روش‌های نوین در حل مسایل معماری و منظر شهری ایران بپردازد.

لازم به ذکر است که این گروه علاوه بر انجام پژوهش‌های بنیادین و کاربردی در راستای مباحث معماری و منظر شهری، نسبت به تقویت ارتباط و تبادل دانش با سایر مراکز معتبر پژوهشی و دانشگاهی داخلی و خارجی مبادرت می‌ورزد.

 

شبکه برنامه

در دست تهیه

توانمندی های تخصصی

فعالیت در حوزه تحلیل حرکت در فضاهای شهری

تبیین الگوهاي مناسب طراحي شهري در بافتهاي فرسوده و تاریخی

ساماندهي فضاهاي شهري

مستندسازی ابنیه ها و بافتهای شهری

ساماندهي عناصر و مبلمان شهري

مکانیابی فعالیتها و خدمات شهری

برگزاري همايش، كارگاه ها ونشست های تخصصي و بین المللی در زمینه معماری و شهرسازی

اعضاء

 

اعضای هیأت علمی تمام وقت

Hamid Ramezani

حمید رمضانی

(مدیر گروه)

مسعود دادگر
 مربی پژوهش  مربی پژوهش
 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری  کارشناسی ارشد شهرسازی
 داخلی 301 
 داخلی 300 

 

اعضای پاره وقت

3 Kalantari
حسین کلانتری خلیل آباد
دانشیار
دکتری برنامه ریزی شهری

 

اعضای شورای علمی

Hamid Ramezani  NoPic

مسعود دادگر

حمید رمضانی

بهرام امین زاده
مربی پژوهش   دانشیار
 کارشناسی ارشد شهرسازی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
دکتری شهرسازی
 

 NoPic  NoPic
مجید پاکساز
هادی پندار
   
کارشناس ارشد معماری
دکتری طراحی شهری

 

 

آثار

 

کتاب های تألیف شده

رديف

عنوان

ناشر

تاريخ چاپ

1. 

خلاصه مقالات همایش ایده های نو در مدیریت شهری

پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماری

1387

2. 

خلاصه مقالات همایش ایده های نو در مدیریت شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

3. 

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی رسانه در حوزه مدیریت شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

4. 

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی پژوهش شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

5. 

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی اجتماعی

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

6.  

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی آموزش

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

7. 

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی گردشگری شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

8. 

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی منابع انسانی و رفاه سازمانی

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

9. 

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبری و تلفیق راهبردها

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

10.                

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی امنیت و نظارت

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

11.                

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی کاربردی کردن دین در مدیریت شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

12.                

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی برنامه ریزی شهری و منطقه ای و کمیته مطالعات راهبردی مدیریت شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

13.                

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی توسعه پایدار شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

14.                

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی مدیریت و توسعه تکنولوژی

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

15.                

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی امور هنری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

16.                

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی همکاری های بین المللی و منطقه ای

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

17.                

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی مدیریت مالی شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

18.                

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی مدیریت بحران شهری و پدافند غیرعامل

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

19.                

خلاصه نشست علمی - تخصصی کمیته مطالعات راهبردی مدیریت شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

20.                

خلاصه نشست کمیته مطالعات راهبردی حقوق شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

21.                

خلاصه نشست کمیته مطالعات راهبردی محیط زیست

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

22.                

خلاصه نشست کمیته مطالعات راهبردی ورزش شهروندی

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

23.                

خلاصه نشست کمیته مطالعات راهبردی بهداشت و سلامت شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

24.                

خلاصه نشست کمیته مطالعات راهبردی معماری بناها و فضاهای شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

25.                

خلاصه نشست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

26.                

خلاصه نشست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

27.                

خلاصه نشست معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس شهرداری تهران

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

28.                

خلاصه نشست مرکز سامانه مدیریت شهری 137

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

29.                

خلاصه نشست معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

30.                

خلاصه نشست شهرداری منطقه 10

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

31.                

خلاصه نشست شهرداری منطقه 17

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

32.                

خلاصه نشست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

33.                

نشست های علمی - تخصصی در حوزه مدیریت شهری

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1387

34.                

تحلیل و طراحی فضای شهری

پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماری

1389

35.                

راهبردهاي توسعه شهري

پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماری با همكاري سازمان شهرداري ها  و دهياري هاي كشور

1390

36.                

آمايش سرزمين

1390

37.                

سیدنی شهر پایدار

پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماری

1390

38.                

مجموعه مقالات همایش ملی منظر شهری در 3 جلد

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران

1390

39.                

مبانی منظر شهری

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

1390

 

مقالات چاپ یا ارائه شده

رديف

عنوان مقاله

محل ارائه يا چاپ مقاله

تاريخ چاپ يا ارائه

1.                    

مدیریت و برنامه‌ریزی احیاء ناحیه تاریخی شهر یزد

فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی

1384

2.                    

تکنیک‌های برنامه‌ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها

فصلنامه علمی پژوهشی سرزمین

1384

3.                    

نظریه‌های کالبدی در خصوص شهرهای کشورهای اسلامی

همایش بین‌المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام

1385

4.                    

گردشگری در شهرهای کشورهای اسلامی مورد شهر یزد

همایش بین‌المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام

1385

5.                    

بررسي و تحليل وابستگي‌هاي مكاني توليد زباله در شهر تهران

سومين همايش ملي مديريت پسماند

1386

6.                    

نقش سرمایه اجتماعی در بهبود وضعیت کودکان خیابانی

همایش ایده‌های نو در مدیریت شهری

1387

7.                    

بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا شهرها

پژوهش های جغرافیای انسانی

1387

8.                    

هویت شهری بندرعباس

همایش جوانان و هویت ایرانی

1387

9.                    

همایش جوانان و هویت ایرانی

همایش ملی بافت های فرسوده و چالش های توسعه در اهواز

1387

10.                

اثر اقليم در طراحي بافت‌هاي فرسوده شهري، مورد: قم

همايش بافت هاي فرسوده و توسعه پايدار

1387

11.                

نگاهي اجمالي به الگوهاي مداخله در بافت‌هاي فرسوده شهري در كشورهاي اروپايي

همايش بافت هاي فرسوده و توسعه پايدار

1387

12.                

بررسی تطبیقی مکان گزینی شهرهای جدید در حوزه کلانشهر تهران

نشریه انجمن جغرافیدانان ایران

1388

13.                

سطح بندی مناطق بحرانی طوفان ماسه در ایران

نشریه انجمن جغرافیایی ایران

1388

14.                

طبقه بندی بحران حمل و نقل در ایران و جهان

فصلنامه سپهر

1388

15.                

ارزیابی مکان‌گزینی شهرهای جدید با استفاده از مدل توان اکولوژیکی

فصلنامه علوم اجتماعی

1388

16.                

بررسي جايگاه هنرهاي محيطي در بستر كالبد شهري و تأثير آن بر سلامت رواني شهروندان

همايش ملي سلامت شهر

1389

17.                

مديريت بحران در محورهاي برون شهري

فصلنامه مطالعات ترافيك

1389

18.                

بررسي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده محل شهيد خوب بخت

مجله شهر ايراني- اسلامي

1389

19.                

راهبردهاي توسعه حفظ و احياي بافت تاريخي محله سيروس تهران

فصلنامه باغ نظر

1389

20.                

تأثير وقف در توسعه شهر اسلامي مطالعه موردي شهر اصفهان

مجله شهر ايراني- اسلامي

1389

21.                

رهيافت توانمندسازي در سكونت گاه هاي غيررسمي محله شيخ آباد

همايش ملي بهسازي و بازآفريني بافت‌هاي تاريخي

1389

22.                

كاربرد تاكسونومي در شناسايي و طبقه‌بندي مناطق بحراني طوفان ماسه در ايران

دومين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار

1389

23.                

منظر شهري و خوانايي شهر

همايش ملي منظر شهري

1389

24.                

نقش منظر در هويت بخشيدن به شهر

همايش ملي منظر شهري

1389

25.                

سيما و منظر شهري در حوزه وظايف شهرداري‌ها

همايش ملي منظر شهري

1389

26.                

کاربرد تکنیک (AHP)در برنامه ریزی شهری مطالعه موردی احیای بافت تاریخی شهر اردکان

مجله شهر ايراني اسلامي

1389

27.                

گونه‌شناسي منظر شهري در سكونتگاه‌هاي غيررسمي ايران

همايش ملي منظر شهري

1389

28.                

تأثير آثار و مظاهر فرهنگي بافت‌هاي تاريخي در منظر شهري

همايش ملي منظر شهري

1389

29.                

ويژگي هاي كمي و كيفي مسكن در بافت تاريخي شهر يزد

مجله شهر ايراني- اسلامي

1389

30.                

مباني شكل گيري و اصول سازمان يابي كالبدي شهر اسلامي

مجله شهر ايراني- اسلامي

1389

31.                

مباني معنوي شكل گيري شهر اسلامي

همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي، دانشگاه تبريز ملي

1389

32.                

ساختار انتظام كالبدي شهرهاي سنتي اسلامي در مقايسه با نمونه‌هاي اروپايي

همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي، دانشگاه تبريز ملي

1389

33.                

عناصر هويت بخش به شهر اسلامي (نمونه موردي شهر ري)

همایش شهر اسلامی

1390

34.                

راهبردهاي احيا بافت تاريخي شهر اردكان

فصلنامه مطالعات شهر اسلامي شماره 2

1390

35.                

نقش منظر شهری در ارتقا هویت در شهرهای جدید

همایش ملی منظر شهری

1390

36.                

گرافیتی، عرصه هنر در سیمای شهر

همایش نماهای شهری

1390

37.                

تأثیر نقش مداخله دولت در شهرهای جدید

فصلنامه علمی پژوهشی شهر اسلامی

1390

38.                

Regionalization Of Sandstorm Prone Areas In Iran

International Seminar On Environment and-Architechitecture

26-27,Octobr2009

 

طرح های پژوهشی

 

طرح های خاتمه یافته

 

رديف

نام طرح

تاريخ خاتمه

كارفرما

 

برگزاري همايش نوآوري در مديريت شهري و نشست‌هاي علمي ـ تخصصي

1387

مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

 

نمادهای کالبدی شهر و شهرسازی در قرآن با رویکرد اجرایی

1388

اداره کل تحقیق و توسعه امور مناطق شهرداری تهران

 

تعريف مصاديق فضاهاي شهري در فرهنگ ايراني

1389

معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

 

شيوه‌هاي تحليل فضاهاي شهري در فرهنگ اسلامي

1389

معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

 

آسيب‌شناختي سيما و منظر شهري در تهران و ارائه طرح ساماندهي آن

1389

معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

 

بررسی راه‌کارهای اجرایی حفظ و احیای بافت تاریخی شهر تهران (محله سیروس)

1389

شهرداری تهران

 

تحلیل تأثیر ساختمان‌های بلند مرتبه در منظر شهری، بلوار 24 متری سعادت آباد

1389

معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

 

نظم در معماری و شهرسازی

1389

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

 

همایش ملی منظر شهری

1389

شهرداری تهران/ وزارت مسکن/ استانداری تهران/ نهاد مدیریت و برنامه ریزی شهر تهران

 

راهکارهای ارتقاء هویت بافت محله‌ای شهر پاکدشت

1391

معاونت عمرانی استانداری تهران

طرح های در دست انجام

رديف

نام طرح

تاريخ شروع

كارفرما

1

بررسی و ارائه نحوه مداخله دولت در بازار ساخت و ساز جهت توسعه فن آوری های نوین

1391

سازمان ملی زمین و مسکن

2

شناسایی ابعاد مهم و مؤثر در ارتقاء بهره وری در سازمان ملی زمین و مسکن

1391

3

ترجمه و تألیف کتاب روش های برنامه ریزی و طراحی مشارکتی

1391

سازمان زیباسازی شهر تهران

4

محوطه سازي و طراحي المان ميدان ملل جزيره كيش

1392

سازمان منطقه آزاد كيش

 

همایش ها، نشست ها و کارگاه ها

 

رديف

عنوان فعالیت

تاریخ برگزار ی

1.                     

شیوه‌های موثر در برگزاری نشست‌های فرهنگی

87

2.                    

بررسی رهیافت های جامعه شناختی فرهنگ

87

3.                   

روش شناسی مطالعات قومی

87

4.                    

بررسی لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران

87

5.                   

تعالي سازماني در مديريت شهري

87

6.                    

استانداردسازي خدمات شهري

87

7.                   

شهر مجازي تهران

87

8.                   

سرويس‌هاي الکترونيکي و مديريت شهري

87

9.                    

حقوق شهروندی

87

10.                  

تحلیل حقوقی قراردادها و معاملات شهرداری‌ها

87

11.                  

نظام خبره هوشمند حقوقی

(بررسی آثار و تبعات به‌کارگیری نظام خبره حقوقی در مدیریت شهری)

87

12.                 

بررسي تطبيقي رشته­ي مديريت شهري در  دانشگاه­هاي جهان

87

13.                

جايگاه هنر در برنامه‌ريزي توسعه شهري

87

14.                 

ساماندهی مبادی ورودی شهر تهران

87

15.                

تست استاتيکي و ديناميکي پل‌هاي سواره‌رو

(پل قلعه مرغي)

87

16.                

ارزيابي آسيب‌پذيري و بهسازي لرزه‌اي پل‌ها

87

17.                

بررسی دوام مخلوط‌های آسفالتی در اثر افزودنی‌های عریان‌شدگی

87

18.                

تبيين اهداف و عملکرد شبکه جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي

87

19.                

مروری بر فعالیت‌های پژوهشی در پروژه‌های مجموعه یادمان

87

20.                

مانیتورینگ برج میلاد

87

21.                

طرح جامع آب‌های سطحی شهر تهران

87

22.                

طرح تحول نظام اداري در ساختار سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

87

23.                

تمرکز زدايي و توسعه پایدار شهری

87

24.                

رفاه شهروندي از نظر اسلام

87

25.                

مسجد محوري در اداره شهر

87

26.                

اخلاق شهروند مسلمان

87

27.                

سازمان شهر اسلامی

87

28.                

مديريت دانش و سلامت سازمان‌ها

87

29.                

منابع انسانی در تعامل با مدیریت شهری

87

30.                

تفکر و برنامه استراتژیک، ضرورت‌ها، چالش‌ها و راه­کارها

87

31.                

مدیریت ایده‌های شهری

87

32.                

موانع و محرک‌های برنامه‌ریزی و

تهیه اسناد راهبردی در سازمان‌هاي عمومی

87

33.                

ظرفيت‌هاي کلانشهر تهران به عنوان کانون گردشگري شهري انسان­ساخت در ايران

87

34.                

چالش‌های سرمایه گذاری در بخش گردشگری شهر تهران

87

35.                

چالش‌های تورگردانی در شهر تهران و حوزه‌های تأثیرگذار آن

87

36.                

مهارت‌هاي زندگي شهروندي

87

37.                

نقش آموزش در توسعه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

87

38.                

تأثیر معماری شهری بر پیشگیری

 از وقوع جرم

87

39.                

نقش قوانین و مقررات در شکل‌گیری سیمای شهر

87

40.                

بررسی فرآیند حقوقی تصویب طرح های جامع و تفصیلی

87

41.                

نقد ضمانت اجرای ماده 100

قانون شهرداری در پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی

87

42.                

نقش شهرداری در احترام به کرامت انسانی جامعه معلولین

87

43.                

بررسی راه های مداخله شهروندان در برنامه های مدیریت شهری

87

44.                

خشونت و ايمني در شهر

87

45.                

توانمند سازي

87

46.                

جایگاه بهداشت و سلامت در مدیریت شهری

87

47.                

مفاهيم پدافند غير عامل در مديريت شهري

87

48.                

ابعاد زیست‌محیطی بحران‌هاي شهري و اصول مديريت آن

87

49.                

مرکر سامانه­ مديريت شهري 137 مدلي جهت مهندسي مجدد فرآيندها و طراحي ساختار در شهرداري تهران

87

50.                

نظام جامع اطلاع رسانی شهر تهران

87

51.                

وضعيت اجتماعي جوانان وابسته به طبقات متوسط شهري

87

52.                

نقش رسانه در شرايط بحران

87

53.                

کاربست تحقیقات در مدیریت شهری

87

54.                

ورزش شهروندی و اقتصاد

87

55.                

معماری بناها و فضاهای شهری، چالش‌ها و تنگناها

87

56.                

استقرار نظام جامع مديريت تکنولوژي در شهرداري تهران

87

57.                

نظام نوآوری و مدیریت دارایی‌های فکری در شهرداری تهران

87

58.                

آشنایی با عامل چهارم یا  MC

87

59.                

چالش‌های فضای سبز در کلان شهر تهران

87

60.                

وضعیت زیست محیطی شهر تهران

87

61.                

آشنایی با نظام ملی نو آوری

87

62.                

مديريت شهري تهران در عصر اطلاعات- شهرداري ديجيتالي

87

63.                

ضرورت بومي سازي نظريه سلامت در شهر تهران

87

64.                

حمل ونقل وعدالت اجتماعي

87

65.                

مدیریت یکپارچه شهری

87

66.                 

برند شهری

87

67.                

شهر و شهر: جهان نو، ارتباط نو

87

68.                

نقد کتاب: «جهانی شدن و شهر»

87

69.                

تأثير بحران مالي جهاني و منطقه‌اي بر اقتصاد شهري

87

70.                

نظام تأمین مالی طرح جامع شهری

با تأکید بر طرح درآمدهای پایدار

87

71.                

شيوه‌هاي جديد آموزش و مشارکت‌های شهروندي

87

72.                

اختراع و کارآقرینی شهری

87

73.                

کاربرد سیستم‌های هوشمند در مدیریت حمل و نقل شهري

87

74.                

مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک

87

75.                

ضوابط نصب جزایر ایمنی عابر پیاده در معابر شهری

87

76.                

تجهیز تاکسی‌های راه‌آهن به سامانه مدیریت و کنترل

87

77.                

یکپارچه‌سازی سیستم‌های حمل و نقل عمومی

87

78.                

نقش مدیریت شهری در ورزش همگانی

87

79.                

ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی پروژه های شهری- پیوست اجتماعی

87

80.                

نشاط، شادی و سلامت اجتماعی

87

81.                

آسیب‌های اجتماعی

87

82.                

مشارکت شهروندان در مسائل شهری و شهروند فعال

87

83.                

کارآفريني شهري

87

84.                

بررسی سیاست‌های مطالعاتی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

87

85.                

سینما در شهر: چالش‌ها و راهبردها

 

86.                

محصولات فرهنگی، وضعیت موجود و چشم‌انداز

 

87.                

آمار و کاربرد آن در نرم افزار SPSS

 

88.                

فهم خانه-کاشان

 

89.                

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی کمی و کیفی

 

90.                

جشنواره عكس زنان و زندگي شهري

88

91.                

همايش ملي منظر شهري

89

92.                

نشست موسيقي و رسانه از ديدگاه علوم اجتماعي

89

93.                

نشست بررسي وضعيت نشريات تخصصي موسيقي در ايران

89

94.                

نشست موسيقي، رسانه و مديران موسيقي در ايران (نشست ويژه مديران موسيقي)

89

95.                

نشست انسان شناسي، فرهنگ و رسانه (با مشاركت گروه انسان شناسي فرهنگي انجمن جامعه شناسي ايران)

89

96.                

نشست تاريخ موسيقي و رسانه در ايران؛ ژورناليسم موسيقي

89

97.                

نشست موسيقي از ديدگاه علم رسانه

89

98.                

نشست نقد كتاب سقراط هايي از گونه ديگر

89

99.                

هنر شهري و دفاع مقدس

89

100.            

نشست تأثير تبليغات محيطي در سيماي بصري شهر

89

101.            

تبليغات محيطي و هويت فرهنگي شهر

89

102.            

نقش فن آوري هاي نوين در اثربخشي تبليغات محيطي

89

103.            

شركت هاي تبليغاتي و توانمندسازي تبليغات محيطي

89

104.            

كارگاه آموزشي ويژه شهرداران و معاونين شهرداريهاي استان تهران

89

 

 

اخبار اداره پژوهش :