مدیر سالن

مدیر تالار همایش: مازیار پیرا

 

 

تلفن: 66970910 - داخلی 210 و 211

 

 

پست الکترونیکی:
Pira